Bogdan Pęk na Facebooku Bogdan Pęk na Twitterze Bogdan Pęk na Youtube Bogdan Pęk na Salon24

Szanowni Państwo!

Zapraszam serdecznie na mój kanał Youtube!

YouTube Bogdan PękPrzez okres 5 lat brałem aktywny udział w pracach Parlamentu Europejskiego i zawsze patrzyłem na sprawy europejskie z perspektywy Polskiej Racji Stanu i przyszłej pomyślności Obywateli. Nigdy nie miałem złudzeń, że nasza obecność w UE musi opierać się na chłodnej kalkulacji politycznej i ekonomicznej oraz twardej walce o narodowe interesy.

Warunki naszego członkostwa w UE zostały źle wynegocjowane. Przy tak rażących różnicach w wysokości dopłat, limitowaniu produkcji i likwidacji całych branż (przemysł stoczniowy) nie ma mowy o wolnej konkurencji i równości szans. Unia Europejska coraz bardziej odchodzi od ideałów swych założycieli. Solidarność, równość, pomoc słabszym są dziś zastępowane bezwzględną dominacją najsilniejszych. Idea Europy Ojczyzn, za którą się opowiadam, zostaje przekształcona w projekt Państwa Europejskiego wyposażonego we wszystkie atrybuty ponadnarodowej władzy – walutę, rząd, wymiar sprawiedliwości. Na straży tego systemu ma stać Konstytucja Europejska, która pod nazwą Traktatu Reformującego jest nadal forsowana przez brukselskie elity. Od początku sprzeciwiałem się temu dokumentowi podkreślając, że pogarsza on znacznie warunki naszego członkostwa w UE i narzuca obce wzorce moralne i społeczne.

Szczególnym obszarem mojego zainteresowania była problematyka praw człowieka. Wielokrotnie stawałem w obronie chrześcijańskich fundamentów na jakich od wieków budowana była cywilizacja europejska. Opowiadałem się za tradycyjnym modelem rodziny. Występowałem w obronie dobrego imienia Naszego Państwa i jego symboli, które były obiektem agresywnych ataków, szczególnie ze strony ugrupowań lewicowych. Przekonałem się na własnej skórze z jakim fanatyzmem i agresją zwalcza się w UE tych, dla których zasadnicze znaczenie mają takie wartości jak Wiara, Prawda i Naród.

Kolejną utopijną ideą brukselskich biurokratów jest tzw. Pakiet Klimatyczny, który wymusza redukcję emisji CO2 o 20% kosztem 500 mld Euro. Ma to zapobiec procesom ocieplenia klimatu. Cel ten jak twierdzi znaczna część środowiska naukowego jest niemożliwy do zrealizowania. Spowoduje to zmarnowanie ogromnych środków, które mogłyby zostać przeznaczone na skuteczne działania prorozwojowe i ekologiczne. Doprowadzi to do znacznego wzrostu cen energii elektrycznej. Europa znajduje się dzisiaj w poważnym kryzysie moralnym, społecznym i ekonomicznym. Najbliższe lata będą bez wątpienia przełomowe. Dlatego Polacy powinni angażować się w europejskie sprawy, dostrzegając zarówno korzyści, jak i współczesne zagrożenia dla naszej suwerenności i tożsamości.

Moją działalność polityczną możecie Państwo prześledzić na stronie internetowej www.bogdanpek.pl oraz na stronach Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu


Od 2011 roku sprawuję mandat Senatora RP. Zostałem wybrany w okręgu 31 obejmującym powiaty: krakowski, miechowski i olkuski.

Z wyrazami szacunku